Financieel jaarverslag stichting Wensvakantie

Inkomsten:

€ 7.000,00   Schenking Rabobank Graafschap

€ 1.000,00   Overige schenkingen

€ 500,00      Schenking locale kerkgenootschappen

€ 350,00      Schenking Kaak Nederland

€ 8.850,00    Toaal inkomsten

uitgaven:

€ 1.526,89   uitgaven vakantieaccomodaties/dagtochten/reiskosten voor aanvragers

€ 29,90       Onkostendeclaraties bestuursleden

€ 39,60       Kosten betaalrekening Rabobank

€ 71,78       Bouw website + webhosting

€ 1.526,89   Totaal uitgaven

€ 7.181,83    Kassaldo 31/12/2017

 

 

 

© 2017 Stichting wensvakantie. Alle rechten voorbehouden. ontwerp www.deVierpoot.nl