logo wensvakanties

Wat we tot nu toe hebben gedaan:

 

In 2017 zijn drie gezinnen op vakanties geweest. Eén gezin is een dagje uit geweest. Onze doelgroep benaderen we via de voedselbank, de minimannamarkt en we hopen gebruik te gaan maken van de kennis, die er is bij de schuldhulpmaatjes in onze gemeente. Door een formulier in te vullen kunnen gezinnen aangeven in aanmerking te komen voor een vakantie. In januari is er een eerste gesprek met de Schuldhulpmaatjes in onze gemeente. Zij zijn ook vaak op de hoogte of gezinnen met kinderen beneden de 16 jaar al een tijd niet op vakantie konden gaan. 

We hebben ondertussen veel meer ervaring met het onderbrengen van gezinnen op campings e.d.  

Ook hebben we nu zicht op organisaties die tegen redelijke prijzen gezinnen willen opvangen die onder onze doelgroep vallen.

De stichting bestaat vanaf januari 2017.

We zoeken sponsoren, die ons financieel willen helpen ons doel te bereiken. We zijn blij dat enige bedrijven, banken en kerkgenootschappen ons al geholpen hebben. In het financiële jaarverslag, dat binnenkort gepubliceerd wordt, kunt onze inkomsten en uitgaven bekijken.

Contacten zijn gelegd.

Financiële verantwoording: Het fianciële jaarverslag wordt binnenkort op de website gepubliceerd.

We zorgen dat al het geld aan het doel van onze stichting wordt besteed.

 

© 2017 Stichting wensvakantie. Alle rechten voorbehouden. ontwerp www.deVierpoot.nl