Menu Close

Wij beschouwen armoede in onze samenleving
als een misstand.

Ons Doel

De Stichting stelt zich tot doel om alle gezinnen met kinderen in de
Gemeente Oude IJsselstreek, die van de voedselbank gebruik maken, de afgelopen drie jaar niet op vakantie geweest zijn en kinderen hebben , die jonger zijn dan 16 jaar een vorm van recreatie aan te bieden.

De Aanpak

Via de voedselbank proberen wij alle gezinnen die aan deze voorwaarden voldoen te bereiken.

Wij proberen samen te werken met onder andere:

Scholen (IB’ers/decanen)

Sociaal werk​

Buurtsportcoaches

Laborijn

Voedselbank Oost Nederland

Diaconieën van kerken en de Caritas

Schuldhulpmaatjes en schuldhulpverlening

Helpgewoon (jeugd)team

Wij zijn er alleen voor ons doel.

Onze stichting heeft de ANBI status ontvangen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Meer weten waarom een ANBI status voor ons en onze donateurs van belang is?

De stichting bestaat vanaf januari 2017.

We zoeken sponsoren, die ons financieel willen helpen ons doel te bereiken. We zijn blij dat enige bedrijven, banken en kerkgenootschappen ons al geholpen hebben. In de financiële jaarverslagen kunt onze inkomsten en uitgaven bekijken.