Menu Close

Visie

Het sociale vangnet is in de afgelopen twee decennia verminderd. De overheid doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Maar niet iedereen kan die verantwoordelijkheid aan. Er blijft altijd een kwetsbare groep mensen bestaan. De Stichting  probeert in dit kader de noodzakelijke ondersteuning te bieden. De Stichting beschouwt armoede, in een samenleving die gemiddeld rijk is, als een misstand van de maatschappij en een oorzaak van vele zowel psychische, fysieke als materiele problemen. In het bijzonder voor kinderen die opgroeien tussen leeftijdgenootjes waarvan de meerderheid niet weet wat armoede is en daarom niet of onvoldoende invoelt hoe het is om iedere euro te moeten omdraaien alvorens deze uit te geven.

Vakantie vieren, of anderszins recreëren / uitjes, is voor deze kinderen uitgesloten. De stigmatisering als gevolg daarvan wil de Stichting  trachten te verminderen en zo mogelijk voorkomen. In dit kader past ook de voorgenomen werkwijze nl. dat de Stichting  in stilte wil werken en dat afspraken die worden gemaakt in principe uitsluitend zaken zijn tussen onze clienten en de Stichting.

Missie

 De Stichting stelt zich tot doel om alle gezinnen in de Gemeente Oude IJsselstreek met kinderen onder de 16 jaar, die drie jaar niet op vakantie zijn geweest en onder de armoedegrens leven, de mogelijkheid te bieden om een vorm van recreatie te genieten die aansluit bij de betrokkenen.

Aanpak

De Stichting wil d.m.v.  het  laten uitreiken  van  een  folder aan  de  gezinnen  uit de doelgroep(en) de aandacht vestigen op onze recreatie mogelijkheden. Voor de uitreiking wordt  de medewerking gevraagd  van de onderstaande instanties:

  • Scholen (IB’ers/decanen)
  • Maatschappelijk werk
  • Laborijn
  • Helpgewoon ( jeugd)team
  • Voedselbank
  • Diaconie van de kerken, Caritas , Moskeeën
  • Schuldhulpmaatjes en schuldhulpverlening
  • Buurtsportcoaches

Uit  de respons van de uitgereikte folders zullen, na toepassing van de criteria : * kwetsbare leefsituatie,* financiële problemen,* eerste aanvraag gaat voor, d.m.v. loting het aantal gezinnen passend binnen het budget van het lopend boekjaar worden verkregen. Deze zullen door de leden van de Stichting worden benaderd om hen een vorm van recreatie  op maat en passend  binnen het budget per gezin aan te bieden.