jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Oprichting: De stichting bestaat vanaf januari 2017.

Activiteiten: In januari 2017 hebben de oprichters van de Stichting Wensvakantie eerst de visie en missie vastgesteld. Ook werden de eisen vastgesteld, die we aan deelnemende gezinnen wilden stellen als zij in aanmerking wilden komen voor een vakantie.

Op de website kunt u lezen hoe onze visie en missie luiden.

Gezinnen, die in aanmerking willen komen voor een vakantie moeten kinderen hebben die jonger zijn dan 16 jaar. Zij moeten gebruik maken van de voedselbank en de afgelopen drie jaar niet in de gelegenheid geweest zijn om op vakantie te gaan.

Gezinnen, die in aanmerking willen komen voor een vakantie moeten kinderen hebben die jonger zijn dan 16 jaar. Zij moeten gebruik maken van de voedselbank,  een pasje hebben van Mini Manna, of  door  schuldhulpmaatje  of andere  deskundige  hulpverlener  zijn aangemeld ,  en de afgelopen drie jaar niet in de gelegenheid geweest zijn om op vakantie te gaan.

Nadat wij de normen hadden vastgesteld waaraan de gezinnen moeten voldoen, zijn er inschrijfformulieren bij de voedselbank gelegd. Meerdere gezinnen hebben dit formulier ingevuld. De initiatiefnemers van de Stichting Wensvakantie hebben twee personen te weten voorzitter Ben Eekma en penningmeester Maarten Thissen de opdracht gegeven contact op te nemen met deze gezinnen. Door de verkregen informatie vielen drie gezinnen af. Zij voldeden niet aan de gestelde voorwaarden.
Er bleven vijf gezinnen over. We hadden ons ten doel gesteld deze gezinnen nog in 2017 op vakantie te sturen, maar we hadden in mei nog onvoldoende startkapitaal en bij navraag bleek dat al veel campings geen plaats over hadden. Dat probleem was alleen maar op te lossen door met heel veel campings e.d. contact op te nemen. Dit kostte veel tijd.
Door enkele sponsoren, die we erg dankbaar zijn, kregen we de financiële ruimte om daadwerkelijk plaatsen te gaan boeken. Een gezin wilde graag een dagje naar Wunderland Kalkar. Gezien de reacties is dit uiterst succesvol verlopen. Verder zijn er drie gezinnen in de herfstvakantie een weekje weggeweest.

Privacy: Alleen de leden van de werkgroep, die gezinnen bezocht hebben en een plaatsje gezocht hebben voor deze gezinnen weten om wie het gaat. In verband met de privacy blijven de namen van alle gezinnen voor de andere leden van de werkgroep geheim. We zijn blij dat we de aanvragers van dienst konden zijn.

Ondertussen werd er een bestuur gevormd. Niet alle initiatiefnemers wilden in het bestuur, maar ze willen wel blijven meedenken over de ontwikkelingen van de stichting.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Voorzitter: Ben Eekma
Penningmeester: Maarten Thissen
Secretaris: Jan Jolink
Lid: José Steverink

In 2018 willen we eerder een inventaris hebben van de aanvragen. Vandaar dat we al in december bij de Voedselbank, de Stichting Mini Manna en de schuldhulpmaatjes de inschrijfformulieren aanbieden. In januari kunnen we dan de gezinnen, die reageerden, benaderen om te bekijken of zij aan de normen voldoen.
Daarna kunnen we plaatsen boeken voor de komende vakanties.  
Ondertussen blijven we zoeken naar sponsoren. (kerken, banken en bedrijven) Vakanties zijn niet goedkoop en we willen de gezinnen ook een zakcentje meegeven.

Jan Jolink
Secretaris Stichting Wensvakantie.