jaarverslag 2018

Jaarverslag Stichting Wensvakantie 2018.

In het tweede jaar van het bestaan van onze stichting blijft onze doelgroep hetzelfde:

Gezinnen, die in aanmerking willen komen voor een vakantie moeten kinderen hebben die jonger zijn dan 16 jaar. Zij moeten gebruik maken van de voedselbank of mini mannamarkt en de afgelopen drie jaar niet in de gelegenheid geweest zijn om op vakantie te gaan.

De inschrijfformulieren zijn in dit jaar neergelegd bij de voedselbank en de mini mannamarkt.
We hebben acht gezinnen een vakantie kunnen aanbieden. Meestal was dat vakantie van een week, soms was het een dagje uit. Vier aanvragen zijn om verschillende redenen afgewezen.
De gezinnen worden eerst bezocht door een bestuurslid van de stichting. Bekeken wordt wat er aangeboden kan worden.
Nieuw was de steun die we kregen van de diaconieën van de Protestantse Kerken in onze gemeente. Als er een diaconie garant wil staan voor een gezin kan het gezin voor €75,– een week op vakantie in een RCN vakantiepark. Financieel is dat erg aantrekkelijk voor de stichting. Vier gezinnen gingen daadwerkelijk naar een van deze parken.
Twee maal had een gezin geen eigen vervoer. Bestuursleden en anderen hebben de gezinnen gebracht en weer opgehaald naar respectievelijk Appelscha en Kalkar.

De samenstelling van het bestuur is hetzelfde gebleven:

Voorzitter: Ben Eekma
Penningmeester: Maarten Thissen
Secretaris: Jan Jolink
Lid: José Steverink

Er is in het afgelopen jaar een wervingsplan opgesteld.
We hebben de Anbistatus op 15 februari 2018 verkregen
De website is in de lucht: www.wensvakantie.net

Bij het zoeken naar de mogelijkheden voor de  subsidie heeft ons een ambtenaar van de gemeente ondersteund en geadviseerd.

We hebben de V.O. scholen in en rondom onze gemeente benaderd met de vraag of er leerlingen om financiële redenen niet mee kunnen bij excursies en andere uitstapjes en reizen. Dit bleek nauwelijks voor te komen. De scholen in de Oude-IJsselstreek en Doetinchem kennen ook de mogelijkheden om gemeentelijke ondersteuning aan te vragen. Mochten kinderen tussen wal en schip raken dan kan men onze stichting benaderen. Wij bekijken of we kunnen bijspringen.

Jan Jolink
Secretaris Stichting Wensvakantie.