financieel jaarverslag 2017

Inkomsten:

  • € 7.000,00   Schenking Rabobank Graafschap
  • € 1.000,00   Overige schenkingen
  • € 500,00      Schenking locale kerkgenootschappen
  • € 350,00      Schenking Kaak Nederland
  • € 8.850,00    Toaal inkomsten

uitgaven:

  • € 1.526,89   uitgaven vakantieaccomodaties/dagtochten/reiskosten voor aanvragers
  • € 29,90       Onkostendeclaraties bestuursleden
  • € 39,60       Kosten betaalrekening Rabobank
  • € 71,78       Bouw website + webhosting
  • € 1.526,89   Totaal uitgaven

Kassaldo 31/12/2017 : € 7.181,83