Menu Close

financieel jaarverslag 2018

Inkomsten:

 • €  7181,83 Beginsaldo 1-1-2018
 • €    750,00  Gift stichting DAK/keerkring Varsseveld
 • €    158,25 Gift Albert Heijn Ulft (flessenactie)
 • €    342.51 Giften Plus  Terborg/Silvolde (flessenactie)
 • €    134,90 giften particulieren~Schenking
 • €    388,60 Giften kerkgenootschappen
 • €    350,00 Gift Kaak
 • €    465,00 Ontvangen eigen bijdragen aanvragers
 •  
 •  
 • €   9771.09    Totaal inkomsten

)

uitgaven:

 • €   2166,00   uitgaven vakantieaccomodaties/dagtochten/reiskosten voor aanvragers
 • €       29,90  Notariskosten      
 • €     120,33       Kosten betaalrekening Rabobank
 • €       43,56    Bouw website + webhosting
 • €     202,06 Gedeclareerde reiskosten vervoer aanvragers
 • €     625,00 Tegemoetkoming bijkomende kosten aanvragers
 
 • €     3208,91 Totaal uitgaven

Kassaldo 31/12/2018 : € 6.562,18

Stichting Wensvakantie
Lichtenbergseweg 73
7064 CC Silvolde
Ulft, 7 maart 2018

Geacht bestuur,

Betreft: rapportage financiële administratie en aanbevelingen Stichting Wensvakantie
RSIN 8578 57 277

Financiële administratie

Ondergetekende heeft vastgesteld dat het ter beschikking staande vermogen respectievelijk ontvangen donaties uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zijn besteed ten behoeve van de doelstelling ”Stichting Wensvakantie”

Er is geen accountantscontrole toegepast

Tijdink administratieve dienstverlening

Marcel Tijdink

Aanbevelingen

 1. Het vastleggen in de statuten van het zakgeld ad € 25 per persoon, dit kan door middel van het toevoegen van een addendum, vastgesteld in een bestuursvergadering gedateerd……
 2. Het formaliseren van het declaratieformulier.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Tijdink administratieve dienstverlening

Marcel Tijdink