Jaarverslag Stichting Wensvakantie 2019

volledige PDF klik hier Jaarverslag Stichting Wensvakantie 2019

Jaarverslag Stichting Wensvakantie 2019.

 

In het derde jaar van het bestaan van onze stichting blijft onze doelgroep hetzelfde:

Gezinnen, die in aanmerking willen komen voor een vakantie moeten kinderen hebben die jonger zijn dan 16 jaar. Zij moeten gebruik maken van de voedselbank of mini mannamarkt en de afgelopen drie jaar niet in de gelegenheid geweest zijn om op vakantie te gaan.

Net als in 2018 zijn de inschrijfformulieren om aan te geven dat een gezin in aanmerking wil komen voor een vakantie neergelegd bij de voedselbank en de mini mannamarkt.
We hebben zeventien gezinnen een vakantie kunnen aanbieden. Meestal was dat vakantie van een week, soms was het een dagje uit. Eén aanvraag is afgewezen.
De gezinnen worden eerst bezocht door een bestuurslid van de stichting. Bekeken wordt wat er aangeboden kan worden.
Ook dit jaar stonden vier diaconieën van de Protestantse Kerken in onze gemeente garant voor in totaal vier gezinnen. Als er een diaconie gerant wil staan voor een gezin kan het gezin voor €75,– een week op vakantie in een RCN vakantiepark. Financieel is dat erg aantrekkelijk voor de stichting. Vier gezinnen gingen daadwerkelijk naar een van deze parken.
Stichting DAK uit Varsseveld en andere stichtingen hebben ons werk financieel mogelijk gemaakt. (Sommige instellingen willen niet bij name genoemd worden.)
We zijn ook blij met de steun van supermarkten ( Plus, Coöp en AH) Voor een aantal gezinnen kunnen we boodschappen doen en deze kosteloos meegeven.

Soms is een gezin niet in de mogelijkheid om zelf vervoer te organiseren. We zijn blij dat mensen uit onze gemeente zich hebben aangemeld om gezinnen te vervoeren naar hun vakantieadres.

De samenstelling van het bestuur is hetzelfde gebleven:

Voorzitter: Ben Eekma
Penningmeester: Maarten Thissen
Secretaris: Jan Jolink
Lid: José Steverink
Lid: André de Vries

Sinds 15 februari 2018 hebben we de Anbistatus.
Onze website is: www.wensvakantie.net

Jan Jolink
Secretaris Stichting Wensvakantie.