Menu Close

Jaarverslag 2020

In het vierde jaar van het bestaan van onze stichting blijft onze doelgroep hetzelfde:

Gezinnen, die in aanmerking willen komen voor een vakantie moeten kinderen hebben die jonger zijn dan 16 jaar. Zij moeten gebruik maken van de voedselbank of mini mannamarkt en de afgelopen drie jaar niet in de gelegenheid geweest zijn om op vakantie te gaan.

Voor iedereen was 2020 een jaar waarin het virus de samenleving heel erg in zijn greep hield. Toch was het in de zomervakantie nog mogelijk om in Nederland op vakantie te gaan. Onze stichting heeft er zodoende toch voor kunnen zorgen dat er zes gezinnen een vakantie hebben aangeboden gekregen. De stichting heeft 12 aanmeldingen gehad. Om verschillende redenen zijn er vier gezinnen afgevallen. (zie boven onze doelgroep). Ook zijn er met twee gezinnen afspraken gemaakt om mogelijk in 2021 een vakantie aan te bieden.

Gezinnen konden zich inschrijven via de eenvoudige aanmeldformulieren, die bij de voedselbank en bij de mini mannamarkt voorhanden waren. Daar werden ze ook weer ingeleverd.

Het bestuur heeft nauwelijks kunnen vergaderen. De laatste vergadering in december waarin we het jaar altijd evalueren is gelukkig wel gehouden. We hebben daarbij gebruikt gemaakt van Zoom.

Stichting DAK uit Varsseveld, het glazen huis (Varsseveld) en andere stichtingen hebben ons werk financieel mogelijk gemaakt. (Sommige instellingen willen niet bij name genoemd worden.)
We zijn ook blij met de steun van supermarkten ( Plus, Coöp en AH) Voor een aantal gezinnen kunnen we boodschappen doen en deze kosteloos meegeven.

Soms is een gezin niet in de mogelijkheid om zelf vervoer te organiseren. We zijn blij dat mensen uit onze gemeente zich hebben aangemeld om gezinnen te vervoeren naar hun vakantieadres.

De samenstelling van het bestuur is hetzelfde gebleven:

Voorzitter: Ben Eekma
Penningmeester: Maarten Thissen
Secretaris: Jan Jolink
Lid: José Steverink
Lid: André de Vries


Sinds 15 februari 2018 hebben we de Anbistatus.
Onze website is: www.wensvakantie.net

Jan Jolink
Secretaris Stichting Wensvakantie.